Slide 01
Slide 03
Slide 02
De Gooijer Zonwering – Ambiance van der Wal | | Nieuwe Havenweg 5 | 1216 BG Hilversum | Tel. 035-656 35 65
Nieuwe Havenweg 5 | 1216 BG Hilversum | Tel. 035-656 35 65
MENU
Naar boven

Disclaimer

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel het Zonweringsbedrijf De Gooijer tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Zonweringsbedrijf De Gooijer expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De koffie en thee staat klaar

Laat u inspireren in onze ruime showroom

De route naar de showroom

Wij wijzen u graag de weg

Het Zonweringsbedrijf De Gooijer, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Zonweringsbedrijf De Gooijer of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.